Aktuelle kurser

NYE kurser fra Januar 2024

Digital - gratis undervisning for medarbejdere

Oplever du at det digitale felt bliver større? Har du brug for at blive bedre til at bruge computeren i arbejds- og privatliv? Digital er kurset, som kan hjælpe dig.

 

Dette kursusforløb har til formål at styrke deltagernes mulighed for at opnå rutine i deres digitale færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne betjene sig af digitale løsninger. Undervisningen har desuden til formål at give deltagerne mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder.

Alle deltagere screenes ved undervisningens start.

 

Undervisningens indhold tilrettelægges, så det er tilpasset virksomhedens og deltagerens behov fx:

 

 • Grundlæggende introduktion til digitale værktøjer
 • Udvikling af færdigheder og rutiner i brug af digitale værktøjer
 • Filhåndtering
 • Digital kommunikation
 • Informationssøgning
 • Digital sikkerhed
 • Kunstig intelligens

 

Hvor:              VUC i Kalundborg, J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg

 

Hvornår:       Onsdage kl.15.10 - 16.55

                        Første gang 10. januar 2024

 

Tilmelding:  Du kan tilmelde dig hele året.

                        Kontakt erhvervskonsulent Heidi Mortensen på hem@nvsvuc.dk eller på tlf. 23 42 88 37.

 

Mulighed for lønkompensation eller SVU.

 

 

Erhvervsrettet Engelsk

Har du brug for engelsk i hverdagen? Taler eller skriver du med kolleger på engelsk? Så er Erhvervsrettet engelsk måske noget for dig.

 

Engelsk - gratis undervisning for medarbejdere

Dette kursus har til formål at styrke deltagernes kommunikative færdigheder og give mod på læring. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes jobrelaterede behov og forbedrer deltagernes funktionelle færdigheder i forhold til at forstå talt og skrevet engelsk og kunne udtrykke sig mundtlig og skriftligt.

Alle deltagere screenes ved undervisningens start.

 

Undervisningens indhold tilrettelægges, så det er tilpasset virksomhedens og deltagerens behov fx:

 

 • Lytteforståelse
 • Læseforståelse fx arbejdsbeskrivelser, der er skrevet på engelsk
 • Samtalefærdighed
 • Skrivefærdigheder, fx mailkommunikation

 

Hvor:              VUC i Kalundborg, J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg

 

Hvornår:       Torsdage kl.14.15 - 16.55

                        Første gang 11. januar 2024

 

Tilmelding:  Du kan tilmelde dig hele året.

                        Kontakt erhvervskonsulent Heidi Mortensen på hem@nvsvuc.dk eller på tlf. 23 42 88 37.

 

Mulighed for lønkompensation eller SVU.

 

Undervisning for ordblinde

Oplever du at du læser langsomt, og at der er ord som er svære at stave? Har du mistanke om at du er ordblind?

 

Undervisningen foregår på små hold og med lærere, som er specialuddannede i at undervise ordblinde. Før undervisningen begynder, skal man have en samtale med en vejleder, og der laves derefter en ordblindetest.

 

Undervisningen tilrettelægges individuelt, tilpasset den enkelte deltager.

 

Der arbejdes med forskellige læse-, stave- og skrivestrategier, og der anvendes

IT-hjælpemidler og apps tilpasset individuelle behov.

 

Der arbejdes med materiale fra hverdags- og arbejdsliv.

 

Hvor:              VUC i Kalundborg, J. Hagemann-Petersens Allé 3, 4400 Kalundborg

 

Hvornår:       Onsdage kl.13.20 - 15.05

                        Første gang 10. januar 2024

 

Tilmelding:  Du kan tilmelde dig hele året.

                        Kontakt erhvervskonsulent Heidi Mortensen  på hem@nvsvuc.dk eller på tlf. 23 42 88 37.

 

Mulighed for lønkompensation eller SVU.

 

Læs mere om orblindeundervisning

Del Side