Kvalitetsikring

På Nordvestsjællands HF og VUC arbejder vi hele tiden med at sikre høj kvalitet i vores uddannelser, gode studieforhold for vores kursister og en god arbejdsplads for vores medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med evaluering af undervisning samt trivsel blandt kursister og medarbejdere.

Nøgletal

For at sikre kvalitet i vores uddannelser samt fastholdelse forholder vi os, hvert år, til relevante nøgletal. Det sker med henblik på at sikre en fortsat god udvikling på de forskellige uddannelser. Det giver desuden et indblik i hvor der skal laves nye indsats. Resultaterne bliver behandlet i ledelsen og SU.

 

Se nøgletal her.

 

Trivsel

Det er vores vision at skabe rammerne for, at Nordvestsjællands HF og VUC er et godt sted at studere og et godt sted at arbejde.

 

Vi udarbejder derfor ElevTrivselsUndersøgelser (ETU), MedarbejderTilfredshedsUndersøgelse (MTU) samt ArbejdsPladsVurdering (APV). 

 

Læs mere om trivsel for kursister og medarbejdere her.

 

Medarbejderudvikling:

Hvert år afholdes individuelle medarbejderudviklingssamtaler. Samtalerne er planlagte og systematiserede med fokus på dialog mellem leder og medarbejder. Samtalerne drejer sig om arbejdsindhold, kompetenceudvikling, efteruddannelse, trivsel og samarbejde.

 

Del Side