Optagelseskrav

Der er forskellige optagelseskrav til vores mange uddannelser. Hvis du vil være helt sikker på, om du er kvalificeret til optagelse, anbefaler vi dig at booke en tid hos vores studievejleder.

Optagelseskrav til 2-årig HF:

Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra 9.klasse?
 • Du er vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit i alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen, eller det der svarer til.
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin.
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra 10. klasse?
 • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra på folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene, både mundtlig og skriftlig del.
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra AVU?

Med en Almen Forberedelseseksamen har du krav på optagelse på den 2-årige Hf, hvis du har bestået følgende:

 • Dansk D eller Dansk som 2.sprog, D-niveau
 • Engelsk D-niveau
 • Matematik D-niveau
 • Naturvidenskab G-niveau
 • Et af fagene på G-niveau: Historie, Samfundsfag, Tysk eller Fransk

Optagelseskrav til HF enkeltfag:

HF enkeltfag

Du kan tidligst optages på Hf-enkeltfag 1 år efter at have afsluttet enten folkeskolens 9. klasse eller 10. klasse.

 

Optagelse på de de forskellige niveauer er betinget af, at det forrige niveau er bestået.

F.eks. for at blive optaget på kemi B, skal man have bestået kemi C.

 

Optagelsen vil ske ved samtale med studievejleder og på baggrund af dine ønsker og en vurdering af dine faglige kvalifikationer.

Optagelseskrav til AVU:

AVU Basis

Ingen særlige krav til optagelse.

 

Men hvis du har dansk som dit andet sprog, skal du have bestået Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3, eller have tilsvarende danskkundskaber.

AVU G

Du skal have gennemført 8. klasse eller AVU basis.

 

Hvis du har dansk som dit andet sprog, skal du have bestået Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3 med karakteren 4, eller have tilsvarende danskkundskaber.

AVU F

Du skal have gennemført AVU trin G, 9. klasse eller tilsvarende niveau.

AVU E

Du skal have gennemført undervisning svarende til niveau F.

AVU D

Du skal have gennemført undervisning svarende til niveau E.

Optagelseskrav til FVU og OBU:

FVU

Der er ingen særlige krav til optagelse på FVU.

 

Du skal dog til en test, så du bliver indplaceret på det niveau, der passer til dig. 

OBU

Optagelseskrav til OBU:

Der er ingen særlige optagelseskrav.

 

Du skal dog til en test, før du kan blive optaget.

Del Side
Kvinde ved bord

Studievejlederen er altid klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til vores uddannelser, eller ønsker du at tilmelde dig?

I studievejledningen kan vi svare på dine spørgsmål om uddannelse.