Fastholdelsesstrategi

Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser fine ud, men at det hen over året ændrer sig, idet en uforholdsmæssig stor gruppe af kursister forlader skolen af forskellige årsager.

 

Arbejdet med fastholdelse af kursisterne i uddannelse skal ses i lyset af de politiske krav og ønsker om, at 95 % af en ungdomsårgang skalhave en uddannelse. På Nordvestsjællands HF og VUC udgøres målgruppen også af unge og unge voksne, som af forskellige årsager er faldet ud af uddannelsessystemet.

 

Det skyldes flere årsager: manglende kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse, manglende kompetencer til at gennemføre en gymnasial uddannelse, manglende fagligt niveau i et eller flere fag, som er nødvendige i forbindelse med fortsatte studier på videregående uddannelser. Der kan selvfølgelig også være tale om årsager, der bunder i sociale, psykologiske og økonomiske forhold, hvilket er tilfældet for en ret stor andel af vores målgrupper.

 

Det skal også nævnes, at der på den 2-årige hf ligeledes er en del kursister som kommer direkte fra 10. klasse, hvis valg netop er en voksenuddannelsesinstitution.

 

Download fastholdelsesstrategien som PDF