Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Projektet er afsluttet.

Fakta:

Navn: Projekt Kompetencetilpasningsforløb

Projektperiode: 01.01.18-31.12.22

Projektejer: Professionshøjskolen Absalon.
Partnere: VUC Storstrøm, VUC Roskilde, VUC Klar , Nordvestsjællands HF og VUC samt Zealand.

Støtte: Projektet støttes med i alt godt 20.8 mio. kr. fra Region Sjælland, Vækstforum Sjælland samt Den Europæiske Socialfond.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Både private og offentlige virksomhederne på Sjælland og Lolland Falster har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

 

Det er især svært at rekruttere medarbejdere med en uddannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. F.eks. som diplomingeniør i bioteknologi, bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, ernæring & sundhed, bygningskonstruktør, byggetekniker, datamatiker, have- & parkingeniør, fødevareteknolog, jordbrugsteknolog, laborant, procesteknolog og produktionsteknolog.

 

Flere skal tage en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse

Professionshøjskolen Absalon, Zealand, VUC Storstrøm, VUC Roskilde, VUC Klar og Nordvestsjællands HF & VUC er derfor gået sammen i et projekt, der forsøger at rekruttere flere studerende blandt kursusdeltagere på VUC, ledige med en uudnyttet gymnasial uddannelse og beskæftigede med tilsvarende uddannelsesbaggrund til en af de mange muligheder, der er for at tage en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse i region Sjælland, i Roskilde, Slagelse, Kalundborg, Næstved, Holbæk eller Nykøbing Falster.

 

Guidning og støtte til uddannelsen

VUC kan tilbyde screening af den enkeltes interesser og muligheder, og vi leverer professionel guidning til den rigtige uddannelse. VUC leverer undervisning i de fag, man skal have for at blive optaget på den ønskede uddannelse, og derudover kan vi i Projekt Kompetencetilpasning tilbyde supplerende faglig støtte i forbindelse med undervisningen samt kurser, der kan lette overgangen til den videregående uddannelse, f.eks. basale laboratorietekniker i kemi, træning i matematiske beregninger, teknisk engelsk og læsetræning i naturvidenskabelige tekster.

 

Læs evalueringen "Tilbage i STEM-pipelinen" her

 

For yderligere oplysninger – Klik her.

 

 

Kontaktperson på Nordvestsjællands HF og VUC: 

Projektleder:

Heidi Engdal Mortensen

📞 23 42 88 37

     

Aktiviteter i projektet
Læs mere om tidligere STEM-kvalificerende undervisningsforløb.
Del Side