2-årig HF

Den 2-årige HF er en gratis almen gymnasieuddannelse, der giver adgang til de korte og mellemlange videregående uddannelser. 

Student på 2 år

Med en 2-årig HF bliver du student på kun 2 år. 

 

Uddannelsen er et målrettet forløb, der kombinerer det teoretiske læsestof med projekt- og praktikperioder, så du får bedre mulighed for at træffe det rigtige uddannelses- og  karrierevalg.

 

På  www.ug.dk/adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til. 

 

Studiemiljø

Du starter i august og kan starte direkte fra 9. og 10. klasse (læs om optagelseskrav længere nede på siden). Du kommer til at gå i en stamklasse med et fast tilknyttet lærerteam og studievejleder. Du samarbejder fagligt med dine klassekammerater, og den faste klasse giver dig rig mulighed for at engagere dig socialt.


I slutningen af 2. semester bliver der arrangeret en studierejse til udlandet.
Målet med studieturen er at give dig spændende faglige oplevelser og et endnu bedre fællesskab med dine medkursister.

 

Der vil desuden være fællestimer med foredrag, ekskursioner i fagene og andre sociale aktiviteter samt mulighed for at deltage i vores kursistråd.

 

Den 2-årige HF er opdelt i fire semestre, og der er eksamen efter hvert semester.  Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, men du skal til eksamen i alle dine fag.

 

Fag og fagpakker

Udover det samlede 2-årige forløb kan du på andet år vælge at tone din HF med en af vores spændende fagpakker.

 

 1. Mennesker og samfund
 2. Matematik og velfærd
 3. Matematik og teknologi
 4. Arabisk med udsyn

 

Du vælger fagpakke efter et halvt år. Hvis du er i tvivl om, hvilken linje der passer til dig, så hjælper vi dig.

 

(Fold ud og læs mere om de enkelte fag og fagpakker)

HF fagpakker

Hvilke fagpakker kan jeg vælge på den 2-årige HF?

På den 2-årige HF kan du målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om at læse videre på med en HF fagpakke.

 

En HF fagpakke består typisk af to linjefag og et valgfag. Du skal først vælge din endelige fagpakke i løbet af dit første år på uddannelsen. 

 

HF fagpakkerne er direkte adgangsgivende til de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på universitetet skal du udvide din HF-uddannelse med to ekstra fag på en supplerende overbygning (SOF).

 


 

Fagpakker

 

Fagpakke 1:
Mennesker og s
amfund

Samfundsfag B     Psykologi C

 

Fagpakken Mennesker og samfund er for dig, der har en
særlig interesse for menneskers vilkår og muligheder.
Du overvejer måske at uddanne dig til folkeskolelærer,
pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign.

 

 

Fagpakke 2:
Matematik og velfærd

Matematik B     Psykologi C

 

Fagpakken Matematik og velfærd er for dig, der interesserer dig for
naturvidenskab, mennesker og sundhed. Du overvejer måske at
uddanne dig til fysioterapeut, sygeplejerske, professionsbachelor i
ernæring og sundhed, bioanalytiker, finansøkonom el.lign.

 

 

Fagpakke 3:
Matematik og teknologi

Matematik B     Fysik C

 

Fagpakken Matematik og teknologi er for dig, der har en særlig
interesse for naturvidenskab. Du overvejer måske at uddanne dig
til laborant, datamatiker, maskinmester, byggetekniker eller en
anden teknisk uddannelse.

 

 

Fagpakke 4:
Arabisk med udsyn

Arabisk 0 ⇒ B       Samfundsfag B eller matematik B     

 

Fagpakken 'Arabisk med udsyn' er for dig, der har en særlig
interesse for arabisk sprog, kulturforståelse og/eller logisk tænkning.
Denne fagpakke åbner et utal af muligheder for videre uddannelse. 

 

Obligatoriske fag på 2-årig HF
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
 • Kultur og Samfundsfaggruppe (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
 • Et kreativt fag på C-niveau
 • 1 valgfag
 • Fagpakke (fra 3. semester)
Valgfag på HF

Her kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder – ud over de obligatoriske fag:

 

 • Matematik B
 • Kemi B
 • Samfundsfag B
 • Fysik B
 • Psykologi B
 • Biologi B
 • Arabisk B
Kreative fag på HF
 • Billedkunst C
 • Mediefag C
 • Musik C

Ansøgning

Du søger om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk.

 

Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen den 1. marts. Ellers er ansøgningsfristen senest den 31. august.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskrav eller har andre spørgsmål vedrørende den 2-årige HF, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.

 

Optagelseskrav

Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra 9.klasse?
 • Du er vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit i alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen, eller det der svarer til.
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin.
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra 10. klasse?
 • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra på folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene, både mundtlig og skriftlig del.
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra AVU?

Med en Almen Forberedelseseksamen har du krav på optagelse på den 2-årige Hf, hvis du har bestået følgende:

 • Dansk D eller Dansk som 2.sprog, D-niveau
 • Engelsk D-niveau
 • Matematik D-niveau
 • Naturvidenskab G-niveau
 • Et af fagene på G-niveau: Historie, Samfundsfag, Tysk eller Fransk

Deltagerbetaling

På den 2-årige HF er der ikke deltagerbetaling.

 

 

SU

Du kan søge SU ved deltagelse på den 2-årige HF

2-årig HF på VUC – direkte fra 9. eller 10. klasse

• Et seriøst og inspirerende studiemiljø
• Mulighed for at tage din HF over 3 år, hvis du er ordblind eller har særlige behov
• Vælg mellem forskellige spændende fagpakker inden for
sundhed, samfund og naturvidenskab.

Byg ovenpå din HF

Hvis du skal læse en lang videregående uddannelse, kan du nemt bygge ovenpå din HF med et supplerende overbygningsforløb (SOF).

SOF er et særligt tilrettelagt forløb på op til et halvt år, hvor du selv er med til at sammensætte din overbygning i forhold til dine uddannelsesønsker.

Oplev verden med din klasse

Læser du på den 2-årige HF vil der, på andet eller tredje semester, blive arrangeret en studietur til udlandet. Målet med studieturen er at give dig spændende faglige oplevelser og et endnu bedre fællesskab med dine medkursister.