2-årig HF

På den 2-årige HF tager du en HF-eksamen på to år. Du går i en stamklasse med et fast tilknyttet lærerteam og en vejleder.

 

Den 2-årige HF er en gratis almen gymnasieuddannelse, der giver adgang til de korte og mellemlange videregående uddannelser. 

 

På www.ug.dk/adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din HF linje og dine valgfag giver adgang til. 

 

Uddannelsen er et målrettet forløb, der kombinerer det teoretiske læsestof med projekt- og praktikperioder, så du får bedre mulighed for at træffe det rigtige uddannelses- og karrierevalg.

Fag og fagpakker på den 2-årige HF

Obligatoriske fag på 2-årig HF
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskabelig faggruppe (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
 • Kultur og Samfundsfaggruppe (Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
 • Et kreativt fag på C-niveau
 • 1 valgfag
 • Fagpakke (fra 3. semester)
HF fagpakker

Hvilke fagpakker kan jeg vælge på den 2-årige HF?

På den 2-årige HF kan du målrette din HF til den videregående uddannelse, du drømmer om at læse videre på med en HF fagpakke.

 

En HF fagpakke består typisk af to linjefag og et valgfag. Du skal først vælge din endelige fagpakke i løbet af dit første år på uddannelsen. 

 

HF fagpakkerne er direkte adgangsgivende til de korte og mellemlange erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Vil du læse videre på universitetet skal du udvide din HF-uddannelse med to ekstra fag på en supplerende overbygning (SOF).

 


 

Fagpakker

 

Samfund og mennesker

Samfundsfag B     Psykologi C

 

Fagpakken Mennesker og samfund er for dig, der har en
særlig interesse for menneskers vilkår og muligheder.
Du overvejer måske at uddanne dig til folkeskolelærer,
pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign.

 

 

Matematik og velfærd

Matematik B     Psykologi C

 

Fagpakken Matematik og velfærd er for dig, der interesserer dig for
naturvidenskab, mennesker og sundhed. Du overvejer måske at
uddanne dig til fysioterapeut, sygeplejerske, professionsbachelor i
ernæring og sundhed, bioanalytiker, finansøkonom el.lign.

 

 

Matematik og teknologi

Matematik B     Fysik C

 

Fagpakken Matematik og teknologi er for dig, der har en særlig
interesse for naturvidenskab. Du overvejer måske at uddanne dig
til laborant, datamatiker, maskinmester, byggetekniker eller en
anden teknisk uddannelse.

 

 

Samfund og kultur

Samfundsfag B     Tysk C      Tysk B

 

Fagpakken Samfund og kultur er for dig, der har en særlig
interesse for samfund, sprog og kulturforståelse. Du overvejer
måske at uddanne dig inden for sprog, kultur og turisme.

 

 

Samfund og bevægelse

Samfundsfag B     Idræt C      Idræt B

 

Fagpakken Samfund og bevægelse er for dig, der har en særlig interesse
menneskers velfærd og sundhed. Du overvejer måske at søge ind
på en samfunds- eller sundhedsfaglig uddannelse, fx ergoterapeut,
bevægelsespædagog eller folkeskolelærer.

Valgfag på HF

Her kan du se, hvilke fag og niveauer vi tilbyder – ud over de obligatoriske fag:

 

 • Matematik B
 • Kemi B
 • Filosofi C
 • Samfundsfag B
 • Fysik B
 • Markedskommunikation C
 • Religion B
 • Biologi B
Kreative fag på HF
 • Billedkunst C
 • Idræt C
 • Mediefag C
 • Musik C

På den 2-årige HF begynder du på et grundforløb med obligatoriske HF-fag, men allerede på første år vil du blive præsenteret for de forskellige fagpakker, som du kan vælge mellem på andet år.

 

For at kvalificere dit valg, hjælper vi dig gerne – og du vil bl.a. også møde folk, der arbejder inden for det område, du tænker på at vælge.

 

Fra 3. semester begynder du på den fagpakke, du har valgt.

 

Læs om fagene

Med en 2-årig HF får du en gymnasial eksamen, som kan give adgang til den videregående uddannelse, du går og drømmer om.
Pernille Brøndum, Rektor

Ansøgning

Du søger om optagelse på den 2-årige HF via optagelse.dk.

 

Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen den 1. marts. Ellers er ansøgningsfristen senest den 31. august.

 

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskrav eller har andre spørgsmål vedrørende den 2-årige HF, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen

 

Optagelseskrav

Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra 9.klasse?
 • Du er vurderet uddannelsesparat i 9. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit i alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du få adgang til HF med et karaktergennemsnit på 6,0.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen, eller det der svarer til.
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klassetrin.
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har ved resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra 10. klasse?
 • Du er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra på folkeskolens afgangseksamen.
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse, eller det der svarer til og har aflagt folkeskolens 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens afgangsprøve i fagene, både mundtlig og skriftlig del.
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • Du har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
Hvad er optagelseskrav hvis jeg kommer direkte fra AVU?

Med en Almen Forberedelseseksamen har du krav på optagelse på den 2-årige Hf, hvis du har bestået følgende:

 • Dansk D eller Dansk som 2.sprog, D-niveau
 • Engelsk D-niveau
 • Matematik D-niveau
 • Naturvidenskab G-niveau
 • Et af fagene på G-niveau: Historie, Samfundsfag, Tysk eller Fransk

Deltagerbetaling

På den 2-årige HF er der ikke deltagerbetaling.

 

 

SU

Du kan søge SU ved deltagelse på den 2-årige HF

Oplev verden med din klasse

Læser du på den 2-årige HF vil der, på andet eller tredje semester, blive arrangeret en studietur til udlandet. Målet med studieturen er at give dig spændende faglige oplevelser og et endnu bedre fællesskab med dine medkursister.

Byg ovenpå din HF

Hvis du skal læse en lang videregående uddannelse, kan du nemt bygge ovenpå din HF med et supplerende overbygningsforløb (SOF).

SOF er et særligt tilrettelagt forløb på op til et halvt år, hvor du selv er med til at sammensætte din overbygning i forhold til dine uddannelsesønsker.