Forberedende voksenundervisning

Undervisning i grundlæggende færdigheder kaldes for Forberedende voksenundervisning, (FVU).

FVU er for voksne over 25 år, som ønsker at forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse eller har brug for færdigheder, de kan bruge på jobbet eller i hverdagslivet.

 

Har du behov for at blive bedre til at læse, skrive eller regne. Så kan FVU - dansk eller FVU - matematik være en godt tilbud til dig.

 

Er du ledig eller i beskæftigelse, og vil du gerne være bedre til IT eller engelsk? Så er FVU - digital eller FVU - engelsk en mulighed.

 

Er du to-sproget og har du brug for at lære grundlæggende dansk, kan FVU Start være noget for dig.

 

I undervisningen arbejder du med ting, du møder i din dagligdag. Du undervises på det niveau, som passer til dig.

 

Hvornår?

Der er undervisning i FVU-fag mandag til torsdag. 

 

Du kan løbende tilmelde dig til FVU

 

Se her hvornår der er undervisning:

Skema for FVU dansk
Skema for FVU matematik
Skema for FVU engelsk
Skema for FVU digital
Skema for FVU start

Er du kursist på et af vores AVU-hold, vil du, på de fleste basis og G-hold, få tilbudt FVU-undervisning i tilknytning til danskundervisningen.

 

Fag på FVU:

 

Er du under 25 år?

Er du under 25 år, kan du tage FVU, hvis du opfylder bare én af nedenstående betingelser:

 

  • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
  • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
  • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
  • Du tilbydes ikke Forberedende Grunduddannelse (FGU) – fx hvis du først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.

 

Deltagerbetaling

Deltagelse i FVU-undervisning er gratis.

Er du 18 eller 19 år kan du søge SU. 

 

Hvad med mit arbejde?

Der er både dag- og aftenhold på FVU, så du  kan kombinere skole og arbejde. Det er også muligt at kombinere FVU-undervisning med fag på enten HF og AVU.

 

Hvis du er kortuddannet kan du søge om løngodtgørelse (SVU) hos Statens Voksen Uddannelsesstøtte.

Se mere svu.dk

 

Vi tilbyder også kurser for virksomheder eller dig, som er i arbejde. Læs mere her.

Kvinde ved bord

Book tid

Ønsker du at tilmelde dig til et FVU-hold, skal du have en samtale med en studievejleder.

Følg med i livet på skolen
På vores Facebook og Instagram kan du kan du læse historier og se billeder fra dagligdagen, se hvad kantinen serverer af lækker mad og ikke mindst følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på vores to afdelinger.