Mission og vision

Det er HF & VUC´s kerneopgave at udbyde almen og studieforberedende undervisning i henhold til bekendtgørelserne for almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), højere forberedelseseksamen (HF) HF-enkeltfag samt HF 2-årigt kursus for borgere i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommune. Desuden tilbydes særligt tilrettelagte almene undervisningsforløb for virksomheder, kommuner og institutioner i Nordvestsjælland.

 

Mission

HF & VUC er en del af det omgivende samfund og tilbyder undervisning i et voksenmiljø, som tager afsæt i dannelse, medborgerskab og demokrati.

 

Vi er et samarbejdende og dialogsøgende voksenuddannelsescenter, som skaber rammerne for, at den enkelte kursist udvikler sig fagligt og personligt ud fra egne forudsætninger, uanset om undervisningen foregår på VUC eller på en virksomhed.

 

Med et højt niveau af pædagogisk og didaktisk udvikling sikrer Nordvestsjællands HF og VUC kvaliteten i kerneopgaven. Med fokus på dialog, inddragelse, samarbejde og gode muligheder for personlig udvikling er VUC en attraktiv arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø.

 

Vision

HF & VUC har en vision om at løfte uddannelsesniveauet markant i Nordvestsjælland. Det gør vi gennem fleksible uddannelsesforløb med den bedste undervisning og de bedste undervisere. På vores afdelinger i Holbæk og Kalundborg samt på virksomheder vil VUC være kendt som det centrale omdrejningspunkt for efter- og videreuddannelse af medarbejdere.


Opretholdelse af vores afdelinger i Holbæk og Kalundborg er afgørende for et uddannelsestilbud af høj kvalitet i vores nordvestsjællandske kommuner.


Alle elever og kursister vil gennem undervisningen på VUC løfte sig til det højest mulige faglige og personlige niveau og selvstændigt gennemføre videre uddannelse samt være rustede til de arbejdsopgaver, de møder i deres erhvervskarriere.


HF & VUC vil være det naturlige springbræt til uddannelse og job for borgerne i Nordvestsjælland.

Jeg er oprindeligt uddannet smørrebrødsjomfru, men efter at have været sygemeldt i næsten 10 år, skulle det ske noget nyt. Der var begyndt at være snak om, at jeg skulle have førtidspension, og det, nej, det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i. Jeg gik ind ad døren til VUC med mega angst, og så har jeg været her lige siden. Næste skridt er, at jeg skal videre på socialrådgiveruddannelsen.
Annette, HF enkeltfag, Kalundborg
Smilende midaldrende med briller og tatoveringer