Info om eksamen

AVU og HF

Før eksamen

 • Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Selvstuderende skal kontakte administrationen.
 • Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du gøre dette i studievejledningen.
 • Opslag om fag, prøvedato, tidspunkt og lokaler vil fremgå i Ludus Web og på skolens opslagstavle Se opslag om hvilke hjælpemidler du må bruge til eksamen.
 • Du skal aflevere de til prøven fastlagte opgaver, projekter og emner til din faglærer inden for den givne tidsfrist (spørg faglærer om disse tidsfrister) for at kunne gå til eksamen
 • Rektor kan nægte dig at gå til eksamen, hvis du ikke er studieaktiv.

 

På eksamensdagen

 • Til skriftlige og mundtlige prøver er mødetiden altid mindst 30 min. før prøvens start.
 • Der vil til nogle eksamener være adgang til internettet. Oplysninger herom gives ved eksamensperiodens begyndelse. Uberettiget brug af internettet til eksamen vil kunne medføre bortvisning fra eksamen.
 • Kommer man for sent, har man ikke adgang til prøven. Du skal kontakte skolens ledelse, der vil afgøre, om du kan gennemføre eksamen. Ellers må du vente til næste gang, faget har eksamen.
 • Sygdom på eksamensdagen skal altid meddeles skolen. Er du Hf-kursist og syg på eksamensdagen, skal du få en lægeerklæring for at have mulighed for sygeeksamen.
 • Prøven er begyndt, når eksamensopgaven er uddelt eller spørgsmålet er trukket.

 

Efter eksamen

Ønsker du at klage over din eksamen, er der en procedure du skal følge:

 

 • Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til rektor på Nordvestsjællands HF & VUC.
 • Klagen skal indgives senest 2 uger efter den eksamen, klagen vedrører.
 • Klagen kan vedrøre prøvespørgsmålet, eksamensforløbet eller bedømmelsen (karakteren).

 

Relevant information om gymnasiekarakterer

 • Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform
 • Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform
 • Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse
 • Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser
 • Link til beskrivelse af nøgletallene