Undervisningen i Odsherred

Undervisningen på afdelingen i Asnæs udbydes i vores læringscenter.

 

Undervisningen på HF tilrettelægges i 5 forskellige arbejdsformer:

 

  • Hjemmearbejde: Timer hvor du forventes at arbejde hjemme med at løse opgaver fra undervisningsplanen. 
  • Skriftligt arbejde hjemme: Du skal løse skriftlige afleveringsopgaver i nogle fag; dansk, biologi, kemi og engelsk. 
  • Virtuelle timer: For nogle fag foregår undervisningen virtuelt. Det vil sige, at du mødes online med din underviser.  
  • Undervisning på skolen: Fremmødeundervisning i faget med faglærer. 
  • Laboratorieøvelser i Holbæk:Kemi C og Biologi C har obligatorisk fremmødeundervisning fire aftener i løbet af semesteret (kl. 16-20) på laboratoriet i Holbæk. 
  • Læringscentertimer (LC-timer): LC-timer er timer, hvor du arbejder selvstændigt eller i grupper med dine opgaver på skolen i Kalundborg, og hvor der er en lærer til stede. Du planlægger, sammen med en studievejleder, dine LC timer, så de passer med de fag du læser.
Del Side