Projekter

Kompetencetilpasningsforløb
Science Technology Engineering Math

Projektet har til formål at opkvalificere STEM-kompetencer i Vest - og Sydsjælland og derved øge søgningen til uddannelser og jobs inden for STEM-området.
Faglært med fordel
Sigtet med Faglært med fordel er at øge antallet af personer med erhvervsuddannelse indenfor fordelsuddannelserne.
Læringsdesign til livslang læring
Projektet har til formål at udvikle læringsdesigns, der målrettes voksne igennem hele livet, og således understøtte livslang læring.