Projekter

Digitale underviserkompetencer
Samarbejde mellem VUC Storstrøm og Nordvestsjællands HF og VUC om opkvalificering af medarbejdere ift. digitale underviserkompetencer.
#BIO2ME
Projektet har til formål at øge antallet af regionalt uddannede diplomingeniører i bioteknologi eller maskinteknologi i Region Sjælland.
Faglært med fordel
Sigtet med Faglært med fordel er at øge antallet af personer med erhvervsuddannelse indenfor fordelsuddannelserne.
Læringsdesign til livslang læring
Projektet har til formål at udvikle læringsdesigns, der målrettes voksne igennem hele livet, og således understøtte livslang læring.
Kompetencetilpasningsforløb
Science Technology Engineering Math

Projektet har til formål at opkvalificere STEM-kompetencer i Vest - og Sydsjælland og derved øge søgningen til uddannelser og jobs inden for STEM-området.