Projekter

Kompetencetilpasningsforløb
Science Technology Engineering Math

Projektet har til formål at opkvalificere STEM-kompetencer i Vest - og Sydsjælland og derved øge søgningen til uddannelser og jobs inden for STEM-området.
Faglært med fordel
Sigtet med Faglært med fordel er at øge antallet af personer med erhvervsuddannelse indenfor fordelsuddannelserne.