Projekter

Kompetence-tilpasningsforløb

Både private og offentlige virksomhederne på Sjælland og Lolland Falster har vanskeligt ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Faglært med fordel

Sigtet med Faglært med Fordel er at øge antallet af personer med erhvervsuddannelse indenfor fordelsuddannelserne.