Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvem har brug for en IKV?

En IKV er en individuel vurdering af dine realkompetencer. Ved realkompetencer forstås en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Realkompetencer kan fx opnås:

 • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
 • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
 • gennem deltagelse i foreningslivet, f.eks. som idrætsleder
 • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
 • ved sprogtilegnelse gennem fx udlandsophold

Inden for hvilke områder tilbydes IKV?

IKV tilbydes i fagene på almen voksenuddannelse (AVU) niveau G-D og i de almengymnasiale fag (hf, stx) niveau C-A. Hvis fagene ikke tilbydes på Nordvestsjællands HF & VUC henvises til et andet VUC.

Hvordan foregår det?

En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på VUC og efter en udarbejdet vurderingsplan. Efter vurderingen får du en tilbagemelding, og der kan udstedes bevis for den anerkendte kompetence. Der kan udstedes bevis for kompetencer indenfor ”et helt fag” eller ”dele af et fag”.

Bemærk, at det er dit ansvar at dokumentere dine kompetencer i relation til fagets mål, fx. i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, liste over tillidserhverv, foreningsarbejde m.v.

Eksempel på forløb:

 • Indledende samtale og vejledning ved uddannelseschef Mette Rose
 • Vurderingsplan udarbejdes
 • Indsamling af dokumentation
 • Foreløbig kompetencevurdering ved faglærer
 • Afprøvning af kompetencerne ved samtale/opgaveløsning ved faglærer
 • Vurdering, anerkendelse og udstedelse af bevis

I forløbet kan også indgå brug af  minkompetencemappe. Mappen er en form for et elektronisk CV. Det er dit eget ansvar – efter aftale med en vejleder – at udfylde mappen og skaffe dokumentation.

Betaling


Det er gratis at få lavet en IKV.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over manglende anerkendelse af dine kompetencer, kan du læse klagevejledningen her.

Kontakt Rektor Pernille Brøndum
for at komme igang.

                       pr@nvsvuc.dk