Ordblindeundervisning

OBU er undervisning til dig som er ordblind – tilrettelagt så det passer ind i din hverdag.

Ordblindeundervisning kan:

  • gøre dig bedre til at læse og skrive uanset, hvor gammel du er
  • lære dig at anvende forskellige tekniske hjælpemidler og programmer for at afhjælpe din ordblindhed
  • tilbyde dig et forløb på 80 timer

 

Hvem kan deltage?

Alle over den skolepligtige alder (9. klasse) kan modtage ordblindeundervisning. Hvis du har mistanke om, at du er ordblind, kan du blive testet for ordblindhed.

 

Vær opmærksom på, at hvis du går på en FGU-uddannelse, kan du ikke modtage ordblindeundervisning på VUC.

 

Book tid til vejledning

 

Ordblindetest

Før undervisningen kan begynde, skal du have lavet en ordblindetest og have en samtale med en vejleder.

 

Undervisning

Undervisningen foregår på små hold (op til 6 deltagere) og med lærere, som alle er specialuddannede i at undervise ordblinde. Du vil få lavet din egen plan, så undervisningen passer til dig. Der arbejdes med forskellige læse-, stave- og skrivestrategier, og der anvendes IT-hjælpemidler og apps tilpasset dine behov.

 

Hvornår?

Det er muligt løbende at tilmelde sig til ordblindeundervisning. 

Special Pædagogisk Støtte (SPS)

Hvis du er ordblind, kan du søg om SPS. Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre.
Støtten kan fx bestå af:

  • IT-hjælpemidler (fx en bærbar computer med stave/læseprogrammer).
  • Studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur).
  • Medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, Word, lydbog). (Besøg siden)

Skolen hjælper dig med at søge om IT-hjælpemidler, studiestøttetimer og medlemskab af NOTA.

 

Deltagerbetaling

Det er gratis, at blive testet og modtage ordblindeundervisning.

 

Hvis du er i job og samtidig modtager ordblindeundervisning, kan du søge SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte).

 

Hvad med mit arbejde?

Virksomheder kan bruge undervisning for ordblinde som led i videreuddannelse af den enkelte medarbejder.

 

Tilmelding

Hvis du vil tilmeldes ordblindeundervisning, skal du bestille en tid hos en OBU-vejleder.

 

Book tid til OBU vejledning

Hvad er din drøm?

Vores kursister har mange forskellige baggrunde, drømme og fremtidsplaner. Her kan du læse lidt om, hvorfor de har valgt at tage deres uddannelse på Nordvestsjællands HF og VUC