FVU - start

Undervisning for dig, som har dansk som andetsprog

FVU start er et undervisningstilbud til voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at styrke deres dansk-sproglige færdigheder.

 

Undervisningens indhold:

Større ordforråd
At tale dansk
Små læse- og skriveøvelser

 

Efter FVU-start kan du deltage i andre FVU-fag eller i arbejdsmarkedsuddannelser.

Kvinde ved bord

Book tid

Ønsker du at tilmelde dig til et FVU-hold, skal du have en samtale med en studievejleder.

Følg med i livet på skolen
På vores Facebook og Instagram kan du kan du læse historier og se billeder fra dagligdagen, se hvad kantinen serverer af lækker mad og ikke mindst følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på vores to afdelinger.