Supplerende fag til diplomingeniør-uddannelserne i Kalundborg

Har du en gymnasial uddannelse og mangler et eller flere fag for at kunne søge en af uddannelserne til diplomingeniør på Professionshøjskolen Absalon i Kalundborg, kan du læse de supplerende fag på VUC.

 

Inden tilmelding skal du til en samtale med en vejleder, som hjælper med at lave et individuelt tilpasset skema til dig.

 

Læs mere om supplerende fag til diplomuddannelserne her:

 

Maskinteknologi

 

Bioteknologi

 

 

Tilmelding
Du skal tilmelde dig til HF enkeltfag ved en personlig samtale med en vejleder. Ved uddannelsesstart i august vil der være åben for samtaler i maj, juni og august. Ved uddannelsesstart i januar vil der være åbent for samtaler i december og januar.
Del Side