Praktiske oplysninger

Se her eksempel på skema for det første halve år på HF e-sport:

 

 

Online undervisning: Der er obligatorisk online undervisning i alle fag. Her vil du blive undervist af dine lærere, og bl.a. få feedback på afleverede opgaver. På skemaet kan du se, hvor mange lektioner hvert fag har på 1. semester.

 

Obligatorisk gruppearbejde: Du arbejder sammen med andre kursister online om at løse ugens opgaver. Arbejdet sættes i gang af dine lærere, som også vejleder i  opgaverne.

 

Ugeaflevering: Hver uge er der faste afleveringer. Der er en fast afleveringsdag til alle fag.

 

E-sportstræning: Der er træning 2 gange om ugen. Den ene gang er træningen med en professionel træner. Den anden gang vil træningen være organiseret af kursisterne selv. 

 

Fysisk fremmøde 

Der vil være tidspunkter i løbet af skoleåret, hvor du forventes at møde op til fysiske aktiviteter. Du modtager en oversigt med datoer ved skoleårets start. 

 

De fysiske aktiviteter kan være både faglige (fx. ekskursioner eller laboratoriekursus) og e-sportsrelaterede (fx. bootcamp med træninger eller turneringer). 

 

Del Side