Kursistrådet

Sæt dit præg på studie- og undervisningsmiljøet på Nordvestsjællands HF og VUC ved at melde dig ind i rådet eller bruge det som talerør.

 

Et aktivt kursistråd har stor betydning for alle på VUC. Kursistrådet varetager kursisternes interesser og står for at arrangerer sociale arrangementer.

 

Kursistrådet har desuden plads i VUC’s bestyrelse og inddrages også i elevtrivselsundersøgelsen.

 

Det er derfor vigtigt med et initiativrigt og velfungerende kursistråd. Vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at melde sig til kursistrådet.

 

Er du interesseret i at blive en del af kursistrådet kan du henvende dig til rektor Pernille Brøndum

Del Side