VUC i tal

Det er ministerielt bestemt, at vi skal offentliggøre fraværstal for det senest afsluttede skoleår.

 

Her er fraværstal for HF enkeltfag og 2-årigt HF. Tallene er delt op i tre: det samlede procentuelle fraværstal, fraværstallet for kursister, der endte med at blive udmeldt, og endelig fraværstal for kursister, der gennemførte deres forløb.

 

Fraværstal kan ikke stå alene i beskrivelse af studieaktivitet. Fraværstallene her er alene udtryk for fysisk fremmøde. Studieaktivitet måles også på, om man laver lektier og anden forberedelse, afleverer skriftlige opgaver og er studieaktiv i undervisningen. På VUC følger vi tæt, om kursisterne har en god progression, og om de forløb kursisterne er i gang med, er realistiske. Især på HF enkeltfag kan man i kortere perioder med fx sygdom, operation, barns sygdom eller andet, lave aftale om afløsningsopgaver i stedet for fremmøde. I disse tilfælde tæller en sådan aftale negativt med i fraværstallene.

 

Hvis man som kursist ikke er studieaktiv, så vil man i forlængelse af en samtale i første runde få tid til at rette op på bla. fremmøde. Det skal man ifølge forvaltningsloven, og det mener vi også er meget rimeligt. Derfor ender fraværet for udmeldte ofte med at blive højt inden den faktiske udmeldelse.

 

Mvh Rektor

 

Nøgletal for VUC

Fraværstal for skoleåret 2017-2018

HF fysisk fravær i alt: 21 %


HF enkeltfag:
Gennemsnitligt: 23,94 %
For udmeldte kursister: 40,04 %
For ej udmeldte kursister: 21,98 %

 

2-årigt HF:
Gennemsnitligt: 18,78 %
For udmeldte kursister: 21,48 %
For ej udmeldte kursister: 17,77 %

 

Skriftligt fravær:
2-årig HF: 19,71 %
HF enkeltfag: 16,72 %
I alt på Gym: 17,96 %

Fraværstal for skoleåret 2016-2017

Skriftligt fravær:
2-årig HF: 13,46 %
HF enkeltfag: 18,21 %
I alt på Gym: 16,57 %

Danske HF & VUC og Gymnasieskolernes Lærerforening har i efteråret 2020 publiceret en analyse, som viser at 
Hf-uddannelserne på VUC løser en vigtig uddannelsespolitisk opgave.


Hf-uddannelserne på VUC bliver i høj grad benyttet af personer, der ellers har svært ved at få
en ungdomsuddannelse. Hf-kursister kommer oftere fra ufaglærte hjem og mange har tidligere
afbrudt en ungdomsuddannelse.

 

Efter HF er ni ud af ti i gang med en ordinær uddannelse eller i
beskæftigelse.

 

Det er en god investering at hjælpe unge i gang med en uddannelse og ind på
arbejdsmarkedet.