Suppleringsforløb

Søger du ind på en af disse uddannelser:

 

 

 

Opfylder du ikke et eller flere fagkrav for fagene:

Matematik, kemi eller fysik? 

 

Suppleringsforløbet er for dig, der har en gymnasial eksamen eller skal søge optagelse med særlig tilladelse og

 • Mangler et eller flere fag for at komme ind på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi, diplomingeniør i maskinteknologi eller læreruddannelsen
 • Vil genopfriske dine kompetencer inden for matematik, kemi eller fysik.

 

 

Hvad bliver der undervist i?

 

For fagligt forløb målrettet diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi:

 • Delelement i Matematik A (A-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Delelement i Fysik B (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Delelement i Kemi B (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)

 

For fagligt forløb målrettet diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi:

 • Delelement i Matematik A (A-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Delelement i Fysik B (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Delelement i Kemi C (C-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)

 

For fagligt forløb målrettet læreruddannelsens talentlinje SCI-TEK i Vordingborg eller naturfag i Roskilde eller Vordingborg:

 • Delelement i Matematik A (A-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Delelement i Fysik B (B-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)
 • Delelement i Kemi B (C-niveau med udvalgte emner, der retter sig direkte mod uddannelsen)

 

For alle forløb afvikles faglige prøver.

 

For alle uddannelser skal du desuden lave et afsluttende uddannelsesfagligt projektforløb af 14 dages varighed.

 

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen tilrettelægges som 8-ugers kurser i hvert fag samt et 2-ugers projektforløb.

Forløbet afsluttes med en faglig prøve og en prøve i projektforløbet. Undervisningen er tilrettelagt som et onlineforløb med ugentlige online konferencer, hvor du møder din lærer og de andre kursister.

 

Hvornår foregår undervisningen?
Alle kurser og prøver gennemføres fra begyndelsen af april til begyndelsen af juli 2021:

 • Matematik, kemi og fysik: E-læring med afsluttende prøve i uge 23.
 • Uddannelsesfagligt projekt: E-læring og evt. fremmøde i weekenderne uge 24 og 25.

 

Hvad koster det?
Kurset finansieres af Region Sjælland og den Europæiske Socialfond og er derfor gratis. Der kan dog være mindre udgifter til køb af  e-bog til forløbet. 

 

Hvem varetager kurserne?
Kurserne udbydes under projekt Kompetencetilpasningsforløb og afvikles i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Nordvestsjællands HF og VUC.

 

Hvornår skal jeg ansøge?
Du kan søge fra slutningen af januar 2021 til udgangen af marts 2021.

 

Hvordan ansøger jeg?
Udfyld ansøgningsformularen:

 

Ansøgning

 

Kontakt os
For spørgsmål om selve suppleringsforløbet: Heidi Engdal Mortensen, hem@nvsvuc.dk  

For spørgsmål til optagelse: optagelsesvejledning@pha.dk 

     

Del Side