Fag i Kalundborg 2022

Udbud af fag og tilrettelæggelse af undervisningsforløb i Kalundborg foråret 2022

 

Udbud af HF-fag i Kalundborg 2022

I forårssemestret udbydes følgende HF-fag MED tilstedeværelse af lærere i Kalundborg: 

  • Dansk A fortsætterhold (HkdaA221). Her overtager Mikkel Schøller (Jakobsen MSJ) efter Lise (LLE).  
  • Dansk A nyt (HkdaA122) med Dorte Dalsgaard Fløe (DDF) 
  • Dansk C (HkdaC122) med Dorte Dalsgaard Fløe (DDF) 
  • Engelsk B fortsætter (HkenB221) Her er Sidsel Breum Bundgaard (SBB) tilbage  
  • Engelsk B nyt (HkenB122) Louise Schötter (LSJ) 
  • Matematik C (HkmaC122) med Vanessa Flindt Sohrt (VSO) 

 

Mikkel, Dorthe, Sidsel, Louise og Vanessa, vil være én dag hver i Kalundborg til LC timer og undervisningstimer i deres fag.  

 

 

Følgende fag udbydes fra Kalundborg, med virtuel undervisning UDEN fremmøde af underviser.  

  • Samfundsfag B HksaB122 med Mads Thyge Ryssel (MTR) 
  • Psykologi C HkpsC122 med Jim Toft (JI) 

 

Tilrettelæggelse af undervisningsforløbet 

Fagenes ugentlige berammede timetal fordeles mellem 5 arbejdsformer. 


Hjemmearbejde
: Timer du forventes at arbejde hjemme med at løse opgaver fra undervisningsplanen. 

 

Skriftligt hjemmearbejde: Nogle fag har tilknyttet skriftlige opgaver, herunder Dansk, Matematik og Engelsk. 

 

Virtuelle lektioner: For visse fag foregår undervisningen virtuelt. 

Undervisning i Kalundborg: For de fleste fag foregår undervisningen i Kalundborg 

 

Læringscenterlektioner (LC): Lektioner hvor du arbejder selvstændigt eller i grupper med dine opgaver på skolen i Kalundborg, og hvor der er lærer til stede. Det er vigtigt at du sammen med studievejledere planlægger dine LC timer til et fag, så de så vidt muligt ligger, hvor der er en faglærer til stede. Det vil også være i LC-timer med din faglærer, at du har mulighed for at løse opgaver som gruppearbejde som afveksling til de individuelle opgaver. 

 
Se overblik over udbud af fag og fordeling af fagenes timer nedenfor: 

 

 

 

Lærer 

Ugtl. timer i alt 

Hj.arb 

 

 

Skr.arb. hjemme 

Virtuelle lektioner 

Under 

Visning i KLB 

 

LC lektioner 

 

HkdaA122  

DDF 

10 

 

HkdaA221  

MSJ 

11 

 

HkdaC122  

DDF 

 

 

HkenB221  

SBB 

 

HkenB122   

LSJ 

 

HkmaC122  

VSO 

11 

 

HksaB121  

MTR 

10 

 

 

HkpsC122  

JI 

 

 

 

Opstart 

I løbet af de første 5 undervisningsdage vil du møde de undervisere der er tilknyttet alle hold i Kalundborg. Dvs. at Mads og Jim også kommer til Kalundborg i forbindelse med opstart, samt senest igen inden eksamen.  

 

Del Side